VIS Autovista Kyselyrajapinta

Ota meihin yhteyttä

VIS Autovista Kyselyrajapinta

VIS Autovista Kyselyrajapinta on ainutlaatuinen, ammattilaisen työkalu arviointiin ja hinnoitteluun!

Kyseessä on kyselyrajapinta, joka mahdollistaa pääpiirteittäin samojen toimintojen tekemisen kuin VIS Arviomies –sovellus.

Autovista arviointirajapinta on SOAP (Simple Object Access Protocol) protokollaa hyödyntävä web-rajapinta jota käytetään HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokollan yli.

Rajapinnan käyttöönotto edellyttää asiakkaan järjestelmältä kykyä muodostaa rajapinnan vaatimat kutsut sekä tarjota graafinen käyttöliittymä rajapinnan tarjoamiin palveluihin.

Autovista arviointirajapinnan tarjoama palvelu on palvelimella sijaitsevaan tietokantaan tallennetun tiedon haku ja muokkaus.

Etuja ja hyötyjä:

Mahdollistaa VIS käyttäjälle uuden toimipisteen luomisen asiakasrajapintaan.

VIS parametrit käytettävissä WS-toimipisteen hinnoittelusääntöjen muokkaamiseen toimipistekohtaisesti tai ryhmän sääntöjä noudattaen.

Arvioiden analysointi mahdollistuu VIS Päällikön avoimien arvioiden kautta.

Mahdollistaa VIS:n integroinnin asiakkaan omaan DMS – järjestelmään