Kuusi etua, jotka jäännösarvojen seuraaminen sinulle tarjoaa

Tehokkaasta riskinhallinnasta uusien mallien kilpailukyvyn optimointiin – jäännösarvojen seuranta tarjoaa monia etuja kaikille autoalan toimijoille.

Jäännösarvojen seurannan edut

1. Suunnittele auto- ja kevyitä hyötyajoneuvomalleja, jotka kiinnostavat yritys- ja yksityisasiakkaita.

Kun ymmärrät, mitkä tekijät vaikuttavat jäännösarvoihin, voit onnistua paremmin asemoimaan uuden mallin, jota olet tuomassa markkinoille.
Saat paremman käsityksen kilpailijoiden toimista ja voit löytää keinoja, joiden avulla voit erottua kilpailijoista. Lisäksi olet varustautunut kattavilla tiedoilla, joiden avulla voit osoittaa fleet-asiakkaillesi, miksi sinun mallisi on kilpailijoita parempi.

2. Ymmärrä, miten erilaiset ominaisuudet vaikuttavat jäännösarvoon

Eri automerkkien ja -mallien arvo alenee eri tahtiin, ja jäännösarvoihin vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten ajoneuvon tekniset tiedot, ominaisuudet ja huoltoaikataulut. Työkalumme avulla voit havaita, miten erilaisten ominaisuuksien lisääminen vaikuttaa ajoneuvon jäännösarvoon.
Tämä tarjoaa valmistajille arvokasta tietoa siitä, miten ajoneuvot kannattaa määritellä, jotta ne kiinnostaisivat mahdollisimman paljon fleet-ostajia ja jälleenmyyjiä. Se auttaa myös kalustopäälliköitä hankkimaan ajoneuvoja, joilla on mahdollisimman korkea jälleenmyyntiarvo.

3. Määrittele hinnoittelustrategia

Jäännösarvotyökalumme tarjoama tarkka markkinatieto auttaa autovalmistajia ja jälleenmyyjiä hinnoittelemaan ajoneuvonsa todella kilpailukykyisesti.

Valmistajat voivat selvittää, millaisilla ominaisuuksilla autot kannattaa varustaa, jotta ne menestyisivät omassa luokassaan paremmin kuin kilpailevat mallit, ja jälleenmyyjät voivat tarjota parempia hintoja, jolloin lisäalennusten tarve vähenee.

4. Selvitä, mitä ajoneuvoja kalustoon kannattaa hankkia

Jäännösarvotyökalumme auttaa kalustopäälliköitä saamaan paremman käsityksen hankkimiensa ajoneuvojen elinkaariarvosta.

Kun autokannasta vastaava ostaja tietää tarkalleen, kuinka paljon arvoa hän todennäköisesti saavuttaa ajoneuvojen jälleenmyyntihetkellä, hän voi hankkia parhaiten tuottavia ajoneuvoja ja ilahduttaa samalla yrityksen työntekijöitä.

Ja kun kalustopäällikkö onnistuu säästämään yrityksen rahoja ja/tai hankkimaan odotettua paremmin varusteltuja tai korkeamman luokan malleja, hän nostaa tietysti myös omaa arvoaan työnantajan silmissä.

5. Ymmärrä, milloin kannattaa myydä – ja missä

Monet useilla markkinoilla toimivat fleet-yhtiöt voivat saada parempia tuottoja tietyssä maassa sijaitsevalle kalustolleen, jos ne myyvät käytetyt ajoneuvot toisessa maassa kotimarkkinan sijaan. Tietojemme avulla yritykset voivat varmistaa, että ne hyödyntävät tämänkaltaiset tilaisuudet.

Esimerkki: Fleet-yhtiö X myy suurimman osan Espanjan kalustostaan Saksassa, koska se saa siellä paremman tuoton. Työkalumme mukaan yhtiö saisi kuitenkin noin 5 % paremman tuoton, jos se myisi tiettyjen segmenttien ajoneuvot Ranskassa.

Fleet-yhtiö X myy kalustostaan 10 000 yksikköä vuodessa, ja keskimääräinen jäännösarvo on 15 000 € per yksikkö. Jos yhtiö myisi vaikkapa vain 15 % kalustostaan Ranskassa (jolloin lisäjäännösarvo olisi 750 € per yksikkö), se saisi vuosittain 1 125 000 €:n lisätuoton.

Jos yhtiö investoisi 145 000 € Ranskaan, se saisi 7,75 €:n sijoitetun pääoman tuoton jokaista euroa kohden – eli todella merkittävän 676 %:n ROI:n.

Mitä taas tulee sopivaan jälleenmyyntiajankohtaan, työkalumme voi auttaa kaluston omistajia tunnistamaan jälleenmarkkinointiin liittyviä riskejä, sillä he voivat seurata trenditietoja ja tehdä niiden perusteella muutoksia portfolioihinsa.

Jos tiedot esimerkiksi osoittavat, että dieselajoneuvojen markkina pienenee tietyllä osuudella vuosittain, voisit vähentää tappioita pienentämällä dieselautojen osuutta portfoliossasi ja siirtymällä bensiini- ja muihin polttoainetyyppeihin.

6. Hallitse riskejä

Jäännösarvojen ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan ymmärtää autoalan toimitusketjun jokaiseen toimijaan liittyviä riskejä.

Sijoittajalla tai yritysostoa suunnittelevalla johtoryhmällä on oltava tarkka käsitys yrityksen kaluston arvosta, jotta se voi arvioida kyseisen omaisuuserän realistisemmin.

Valmistajat voivat hyödyntää jäännösarvotietoja kannustaakseen jälleenmyyjiä käyttämään kilpailukykyisempää hinnoittelua – mikä hyödyttäisi kaikkia alan toimijoita – sen sijaan, että jälleenmyyjät turvautuisivat alennuksiin ja mahdollisesti heikentäisivät markkina-arvoja.

Kalustopäälliköt voivat hyödyntää työkaluamme jokaisen ajoneuvonsa jäännösarvon jatkuvaan seurantaan. Näin he voivat varmistaa, etteivät he maksa liikaa, ja hallita tehokkaasti kaluston arvoa sen koko elinkaaren aikana. Kaluston arvon säännöllinen seuranta ja ennusteiden uudelleen arviointi tukee kalustopäällikköjä nykyisten ja tulevien riskien hallinnassa.

Kun rahoitusyhtiöillä on syvällisemmät ja tarkemmat tiedot ajoneuvojen jäännösarvoista, ne voivat tarjota asiakkaille parhaan mahdollisen rahoitussopimuksen ja varmistaa samalla, että niiden oma riski on katettu. Lisäksi rahoitusyhtiöt, joiden on raportoitava rahoitusvalvontaviranomaisille salkkujensa sisältämistä riskeistä, voivat hyödyntää jäännösarvotietoja perustellessaan riskistrategiaansa.


Miten voimme auttaa sinua seuraamaan jäännösarvoja

Residual Value Monitor jäännösarvomonitori työkalu on suunniteltu auttamaan sinua tekemään parempia päätöksiä koko ajoneuvokalustostasi.

Tutustu Residual Value Monitor työkaluun