Artikkelit

Käytettyjen autojen markkinat laskussa 2022, toipuuko tilanne vuonna 2023?

Autovista24 | 31 loka 2022

Kirjoittajasta

Autovista24

Autovista24 provides specialist information for Europe’s automotive decision makers. The platform hosts news analysis, original research, interviews, webinars, videos and podcasts. Autovista24 journalists combine proprietary data with timely research and analysis – all while tapping into Autovista Group’s pan-European team of automotive experts to ensure that users benefit from highly-relevant content.

Pandemian aikana Euroopan käytettyjen autojen markkinat tuottivat vankkoja voittoja, kun hinnat nousivat kattoon. Tilanne on kuitenkin muuttunut tänä vuonna, ja käytettyjen autojen markkinat ovat kovan paineen alla. Autovista Groupin pääekonomisti Christof Engelskirchen pohtii vuoden 2023 näkymiä.

Käytettyjen autojen markkinat kukoistivat pandemian aikana. Kysyntä ylitti tarjonnan, kun ihmiset etsivät turvallisia vaihtoehtoja julkisille liikennevälineille ja vaihtoivat vanhempia käytettyjä autoja nuorempiin. Hinnat nousivat nousemistaan.

Uusien autojen tarjonnan väheneminen auttoi osaltaan käytettyjen autojen markkinoiden kukoistusta. Tämä tuotti vankkaa voittoa sidosryhmille, jotka valittivat tarjonnan puutteesta. Hintojen nousu on ehkä hidastunut viime aikoina, mutta markkinat eivät ole vielä saavuttaneet käännekohtaa – lukuun ottamatta joitakin lievempiä korjauksia alaspäin esimerkiksi Suomessa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Käytettyjen autojen hintaindeksi maittain
Lähde: Autovista Group, Residual Value Intelligence

Käytettyjen autojen myynti laskussa vuonna 2022

Käytettyjen autojen myynti vertaantui aluksi hyvin uusien autojen rekisteröintiin. Vuosien 2019 ja 2020 välisenä aikana käytettyjen autojen myynti Euroopan viidellä suurella markkinalla (Saksa, Ranska, Italia, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta) laski 2,6 miljoonalla yksiköllä (29,3 miljoonasta 26,7 miljoonaan), mikä johtui osittain pandemian aiheuttamista toimenpiteistä. Käytettyjen autojen markkinat elpyivät nopeasti, nousten 27,8 miljoonaan kauppaan, mikä on vain 5 prosenttia vähemmän kuin pandemiaa edeltänyt vuosi 2019.

Uusien autojen kaupat taasen vähenivät vuonna 2020 noin 25 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna ja päättyivät hieman alempana kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 viimeisimpien näkymien perusteella uusien autojen myynti saattaa supistua edelleen, mutta ei samassa mittakaavassa kuin käytettyjen autojen markkinoilla, jotka menettävät noin 3 miljoonaa kauppaa vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

”Autoteollisuuden toimitusketjujen katketessa kolmatta vuotta käytettyjen autojen markkinat ovat kääntymässä,” kommentoi Andreas Geilenbruegge, Schwacken (osa Autovista Groupia) arviointivastaava. ”Käytettyjen autojen kauppaan kohdistuu paineita. Tuoreimmat näkymät osoittavat, että pelkästään Saksassa käytettyjen autojen kauppojen määrä vähenee miljoonalla vuonna 2022. Kauppoja tulee vain noin 5,7 miljoonaa, kun vuonna 2021 niitä tehtiin 6,7 miljoonaa. Tämä merkitsee 15 prosentin supistumista.”

Uusien ja käytettyjen autojen kauppa viidellä suurella markkinalla 2017-2022*

Kuluttajien luottamus matalampi kuin koskaan

Supistuminen on merkittävämpää kuin monet toimijat olivat vuoden alussa odottaneet. Käytettyjen autojen markkinoiden kiristymiseen on useita syitä:

  • Inflaation kiihtyessä käytettyjen autojen hinnat ovat nousseet niin paljon, että kysyntäjousto alkaa vaikuttaa. Ihmiset miettivät tarkkaan, onko heillä varaa ostaa käytetty ajoneuvo tällä hinnalla, kun vaihtoehtona on pitää kiinni jo omistetusta käytetystä autosta pidempään.
  • Keskuspankkien muuttuvaan rahapolitiikkaan, jonka tavoitteena on inflaation torjuminen, liittyy konkreettinen riski kielteisistä seurauksista talouksille ja työmarkkinoille. Tämä on toinen ratkaiseva tekijä, joka viivästyttää ostopäätöksiä.
  • Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuo yhtälöön uuden epävarmuustekijän, joka ei liity ainoastaan energiakustannusten nousuun. Kuluttajien luottamus on kaikkien alempana kuin koskaan.
  • Uusien autojen jatkuva vähäinen tarjonta vähentää myös käytettyjen autojen määrää. Esimerkiksi vuosina 2018/2019 rekisteröidyt mallit, joiden leasingvuokraus on nyt uusittavana joutuvat odottamaan pidempään, koska korvaavia autoja ei ole tulossa, mikä taas vähentää käytettyjen autojen määrää. Lisäksi kolme vuotta kestäneet normaalia alhaisemmat lyhyen syklin rekisteröinnit vähentävät (uudempien) käytettyjen autojen määrää markkinoilla.


Käytettyjen autojen myynnin lasku

Käytettyjen autojen markkinoiden supistuminen liittyy suurelta osin vanhempiin eli yli neljä tai jopa 10 vuotta vanhoihin käytettyihin autoihin. ”Nuorempien käytettyjen autojen, erityisesti leasing-sopimuksista vapautuvien autojen kauppa on pysynyt huomattavan hyvin pystyssä. Ne ovat suurelta osin kriisiä edeltävällä tasolla,” sanoo Dataforcen toimitusjohtaja Marc Odinius. “Nähtävissä on myös, että lyhyen syklin rekisteröintien odotettu notkahdus heijastuu nyt käytettyjen autojen markkinoille, kun alkuperäiset laitevalmistajat etsivät arvokkaampia kanavia. Tämän vuoksi 0-2-vuotiaiden käytettyjen autojen kaupat ovat vähentyneet. Vanhempien autojen myynnin supistuminen on kuitenkin kaikista suurinta.”

Käytettyjen autojen myynti auton iän mukaan (esimerkki: Saksa) tammikuu 2017-2022*
*Koko vuoden 2022 ennuste
Lähde: National registration offices, Dataforce, Autovista24 analysis

Korkeat hinnat vähentävät kompromisseja

Käytettyjen autojen kauppaan kohdistuu paineita yli neljän vuoden ikäisten autojen segmentissä. Hinnat nousivat tässä luokassa enemmän kuin missään muussa ikäryhmässä, mikä selittää, miksi tämä segmentin myynti on hidastumassa. Geilenbrueggen mukaan ”autojen runsaan tarjonnan puute yhdistettynä erittäin korkeisiin hintoihin tekee oikean ostajan löytämisestä tietylle autolle haastavampaa. Näillä hinnoilla ihmiset eivät ole halukkaita tekemään kompromisseja, ja osa heistä poistuu markkinoilta”.

Käytettyjen autojen hintaindeksi iän mukaan (esimerkki: Saksa)
Lähde: Autovista Group, Residual Value Intelligence

Epävarmoja ennusteita vuodelle 2023

Tämänhetkisen kriisin syynä ovat katkeilevat toimitusketjut, vahva kysyntä sekä vankka yksityinen ja julkinen ostovoima. Vuoden 2020 jälkeistä talouden supistumista seurasi nopea elpyminen vuonna 2021, joka nosti energian hintoja ja inflaatiota jo vuoden 2021 loppupuolella.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuoden 2022 alussa on nostanut energian hintaa entisestään. Sen osuus on noin 50 prosenttia Euroopassa vallitsevasta inflaatiosta. Keskuspankit purevat nyt myöhään, mutta kovemmin, mikä pahentaa taloudellista stressiä. Lisäksi puolijohteiden puutteet ja pandemiasta johtuvat toimenpiteet jatkuvat Kiinassa, mikä häiritsee jatkuvasti toimitusketjuja. Syksyn ja talven COVID-19-tartuntojen alloilla voi myös olla negatiivinen vaikutus tilanteeseen.

Autovista Groupin vuoden 2023 perusskenaariossa ennakoidaan toimitusketjuongelmien jatkumista, erittäin hidasta talouskasvua, johon liittyy suurta epävarmuutta, ja valuuttoihin liittyvää inflaatiota. Uusien ja käytettyjen autojen markkinat pysyvät siis paineen alla. Uusien autojen markkinoiden nykyinen supistuminen johtuu suurelta osin toimitusketjuongelmista – suurin osa rekisteröitävistä autoista on tilattu useita kuukausia sitten. Osa autojen toimitusketjuongelmista helpottunee vuoteen 2023 mennessä, joka on kriisin neljäs vuosi.

Uusien autojen rekisteröintien pitäisi kasvaa vuoteen 2022 verrattuna. Käytettyjen autojen markkinoiden odotetaan vastaavasti vilkastuvan, koska autoja toimitetaan enemmän. Sekä uusien että käytettyjen autojen markkinoilla odotetaan elpymistä vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022, mutta tämä ei tarkoita, että vuosi 2023 olisi kokonaisuudessaan autoteollisuuden elpymisvuosi.

Vuoteen 2023 ulottuvat ennusteet riippuvat tietysti oletuksista, jotka koskevat sitä, kuinka nopeasti kielteisten tekijöiden määrä vähenee. Vuonna 2023 voi kehittyä myönteisempiä skenaarioita, esimerkiksi jos Ukrainassa saavutetaan vakaa tulitauko tai jos energian hinnat laskevat. Varovaisuus on kuitenkin  tässä tilanteessa järkevää. IMF totesi heinäkuussa antamissaan talousnäkymissä seuraavaa: ”Näkymiin kohdistuvat riskit kallistuvat ylivoimaisesti alaspäin”.

Sisällön tarjoaa sinulle Autovista24.

Huomioi, että tämä artikkeli on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä artikkelista, joka on julkaistu Autovista24 sivulla ja teksti voi sisältää pieniä kieliopillisia virheitä. Jos tekstissä ilmenee ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia käännetyn tekstin ja englanninkielisen tekstin välillä, englanninkielinen versio on aina etusijalla.

Siirry Autovista24-verkkosivulle

Mitä EU:n vihreän teknologian edistämishanke merkitsee autoteollisuuden kannalta?

12 huhti 2023

EU julkisti äskettäin joukon toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa kriittisten raaka-aineiden tarjonta ja luoda vihreiden teknologioiden tuotantokapasiteettia. Autovista24:n toimittaja Rebeka Shaid pohtii vielä vastaamatta jääneitä...

Hyundai suunnittelee tulevaisuuden liikkuvuuselämyksiä metaversumin kautta

17 kesä 2022

Osana laajentumistaan metaversumiin Hyundai on ilmoittanut suunnitelmistaan tarjota tulevaisuuden liikkuvuuskokemuksia virtuaalisessa Motorstudiossa Zepeto metaverse -alustan avulla. Hyundain digitaalista maailmaa ylläpitää Naver Z, ja Zepeto-alustan kanssa...

Kian uusi Niro Plus “purpose-built” sähköauto

13 touko 2022

Kia vahvisti asemaansa kestävien liikkuvuusratkaisujen tarjoajana lanseeraamalla hiljattain Niro Plussan, joka on yrityksen ensimmäinen tarkoitukseen suunniteltu ajoneuvo (PBV, purpose-built vehicle). Uutta sähköautoa (EV) käytetään Etelä-Koreassa...

Kyllä, haluan rekisteröityä vastaanottamaan uutisia.

* Pakollinen kenttä


Kyllä, haluan vastaanottaa seuraavan sähköpostin:
Autovista24: autoilualan uutisia, näkemyksiä, tutkimuksia ja tietoa tapahtumista – Lähettäjä: Autovista24, lähetetään silloin tällöin.

Käytämme sähköposteissamme pikseleitä seurataksemme sähköpostien avauksia, edelleenlähetyksiä ja linkkien klikkauksia. Tämä auttaa meitä seuraamaan ja mittaamaan sähköpostilähetystemme tehokkuutta. Yhdistämme tämän antamiisi tietoihin verkkoselailuinformaatiosi kanssa, voidaksemme räätälöidä ja parantaa markkinointiamme, sekä yksilöidä käyttökokemustasi verkkosivuillamme. Kun tilasit sähköpostilähetyksemme, annoit meille luvan lähettää sinulle valitsemiasi sähköpostilähetyksiä käyttämällä antamiasi tietoja ja luvan käyttää seurantapixeleitä. Voit perua suostumuksesi päivittämällä valintasi seuraamalla linkkiä “Email Preference Centre”, joka löytyy kaikista vastaanottamistasi sähköposteista. Lisätietoja miten käsittelemme yksilöityä dataa löydät Autovista Group Privacy Policy and the Autovista Privacy Policy.